واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری پنجم

بررسی بخش پنجم اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پزشکی جهت ترجمه مقاله علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Herb گیاه دارویی
Upper pelvis بخش فوقانی لگن
Visual Impairment اختلال بینایی
Soluble sugars قند محلول
Anti-inflammatory ضد التهاب
Chronic pain درد مزمن
Musculoskeletal Disorder اختلالات اسکلتی-  عضلانی
Anti-inflammatory ضد التهابی
Clinical excellence تعالی بالینی
Feasibility امکان سنجی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1