واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری نهم

بررسی بخش نهم واژگان تخصصی علوم پزشکی جهت ترجمه مقالات علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Chest pain درد قفسه سینه
Organ donation اهدای عضو
Caring behavior رفتار مراقبتی
Smallpox آبله
Compatibility سازگاری
Mixing chamber اتاقک اختلاط
Inlet load بار ورودی
Pulmonary artery عروق ریوی
Early Puberty بلوغ زودرس
Injuries مصدومان

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مقالات پزشکی
ترجمه تخصصی مقاله پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad