واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری هفتم

بررسی بخش هفتم واژگان و اصطلاحات تخصصی مقالات علوم پزشکی جهت ترجمه مقاله علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Prevention پیشگیری
Hospital Infection عفونت بیمارستانی
Ectopic Pregnancy حاملگی نابجا
Cancer diagnosis تشخیص سرطان
Immortalization نامیرایی
Spinal cord injury آسیب نخاعی
Myocardial Infarction سکته قلبی
Stem Cell سلول های بنیادی
Immune system سیستم ایمنی
Cerebellum مخچه

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1