واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری ششم

بررسی بخش ششم واژگان تخصصی مقالات علوم پزشکی جهت ترجمه مقاله پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Organ Donation اهدای عضو
Operating Room اتاق عمل
Premature Infant نوزاد نارس
Drug prescription تجویز دارو
Oral cancer سرطان دهان
Cervical vertebral مهره گردنی
Wound Healing ترمیم زخم
Menopausal یائسگی
Drug susceptibility حساسیت دارویی
General Health سلامت عمومی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1