واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری سوم

بررسی بخش سوم واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی جهت ترجمه مقالات علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Adipose tissue بافت چربی
Epilepsy صرع
Heart Rate ضربان قلب
Breast-feeding شیردهی
Amplification تکثیر
Forward- Reverse Primer پرایمر رفت و برگشت
Neural Circuit مدار عصبی
Stroke سکته مغزی
Abdominal muscles عضلات شکمی
Gastric cancer سرطان معده

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1