اصطلاحات تخصصی پزشکی – سری دهم

بررسی بخش دهم واژگان و اصطلاحات تخصصی مقالات علوم پزشکی جهت ترجمه مقالات علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Fertility باروری
Breast cancer سرطان سینه
Ovarian تخمدان
Stem cells سلول های بنیادی
Peripheral mechanisms مکانیسم محیطی
Harmful stimulus محرک آسیب رسان
Antinociceptive ضد درد
Annealing جفت شدن
Extension کشیدگی
Promoter analysis بررسی پیشبر

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1