واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری اول

اهمیت استفاده از واژگان تخصصی صحیح در ترجمه مقاله علوم پزشکی بر کسی پوشیده نیست.

از این رو، کادر تخصصی اپلای رود در بخش واژگان تخصصی رشته پزشکی به بررسی واژگان مهم در ترجمه مقالات علوم پزشکی میپردازد.

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Proliferation تکثیر
Mature embryos جنین بالغ
Reproductive dysfunctions اختلالات تولید مثلی
Wound healing ترمیم زخم
Diabetes mellitus دیابت شیرین
Laboratory mice موش آزمایشگاهی
Prevalence شیوع
Intestinal parasitic انگل روده ای
Prevention پیشگیری
Non-communicable Disease بیماری غیرواگیر

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1