واژگان تخصصی مالی و حسابداری – سری دوم

بررسی بخش دوم واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری جهت ترجمه مقاله مدیریت مالی و حسابداری

واژه یا اصطلاح ترجمه
Movable Assets اموال منقول
Immovable Assets اموال غیرمنقول
Collateral وثیقه
Bail-out نجات مالی
Equity injection تزریق سرمایه
Financial Soundness سلامت مالی
Insolvency ناتوانی مالی
Transparency شفافیت
Time spered شکاف زمانی
Smart money traders معامله گران مطلع

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت مالی و حسابداری
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1