اصطلاحات تخصصی اقتصاد – سری هشتم

بررسی بخش هشتم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Gradual تدریجی
Aggressive تهاجمی
Origin Principle اصل مبدا
Smoothing Policy سیاست هموارسازی
Conventional View دیدگاه متعارف
Destination Principle اصل مقصد
Reasonable معقول
Financial Dominance حاکمیت مالی
Financial Contagion سرایت مالی
Co-Volatility تلاطم همزمان

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1