اصطلاحات تخصصی اقتصاد – سری پنجم

بررسی بخش پنجم اصطلاحات تخصصی گرایش های مختلف رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات رشته اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Calibration مقداردهی
Propagation channel مجرای انتشار
Mark-up فرانشان
Indexation نمایه سازی
Financial panic ترس مالی
Spillover effect اثر سرریز
Cross-Market Effect اثر بین بازاری
Money intensiveness تمرکز پولی
Privatization خصوصی سازی
Asset bubble حباب دارایی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1