واژگان تخصصی رشته پزشکی

واژگان تخصصی رشته پزشکی – سری اول

واژگان تخصصی رشته پزشکی – سری اول

۱۸ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

واژگان تخصصی رشته پزشکی - سری اول اهمیت استفاده از واژگان تخصصی صحیح در ترجمه مقاله پزشکی بر کسی پوشیده نیست. از این رو، کادر تخصصی اپلای رود در بخش واژگان تخصصی رشته پزشکی به بررسی واژگان مهم در ترجمه مقالات علوم پزشکیمیپردازد. واژگان و اصطلاحات تخصصی پرکاربرد علوم پزشکی واژه ...