۱۳۹۳-۰۵-۱۹ - ApplyRoad

تعطیلات دانشگاهها در کشورهای مختلف جهان چگونه است؟

تعطیلات دانشگاهها در کشورهای مختلف جهان چگونه است؟

۱۹ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

انتشار: نوزدهم مردادماه 1393 تعطیلات دانشگاهها در کشورهای مختلف جهان چگونه است؟ زندگی تحصیلی دانشجویان اغلب چرخه‌ای از حاضر شدن سر کلاس‌ها، مطالعه کردن،‌ آزمون دادن و تحقیق کردن است و این وضعیت به صورت مکرر و گاه کسالت‌آور ادامه پیدا می‌کند. به گزارش ...