واژگان تخصصی روانشناسی – سری چهاردهم

بررسی بخش چهاردهم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Procrastination اهمال کاری
Domestic Violence خشونت خانگی
perceptual reasoning استدلال ادراکی
Isolation انزوا
Over-identification همانندسازی افراطی
Meta-worry فرا نگرانی
Suppression سرکوب
Conscientious وظیفه شناسی
Verbal memory حافظه کلامی
Saving Cognitions شناختارهای احتکاری

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1