واژگان تخصصی رشته پزشکی – سری اول

واژگان تخصصی رشته پزشکی – سری اول

واژگان تخصصی رشته پزشکی – سری اول

اهمیت استفاده از واژگان تخصصی صحیح در ترجمه مقاله پزشکی بر کسی پوشیده نیست.

از این رو، کادر تخصصی اپلای رود در بخش واژگان تخصصی رشته پزشکی به بررسی واژگان مهم در ترجمه مقالات علوم پزشکیمیپردازد.

واژگان و اصطلاحات تخصصی پرکاربرد علوم پزشکی

واژه یا اصطلاحترجمه
Proliferationتکثیر
Mature embryosجنین بالغ
Reproductive dysfunctionsاختلالات تولید مثلی
Wound healingترمیم زخم
Diabetes mellitusدیابت شیرین

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی #علوم پزشکی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1