واژگان تخصصی اقتصاد – سری دوم

بررسی بخش دوم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات رشته اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Risk-Shifting Effect اثر انتقال ریسک
Cash Flows جریان نقدینگی
Imperfect Market بازارهای دارای نقص
Loss Function تابع زیان
Safe Space منطقه امن
Conservatism محافظه کارانه
Discretion شرایط صلاحدیدی
Score Function تابع نمره ای
Cost-push فشار هزینه
Violation Space منطقه خطا

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1