فهرست اسامی معرفی‌شدگان دوره دکتری 1393

فهرست اسامی معرفی‌شدگان دوره دکتری 1393

انتشار: پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

به گزارش سایت سازمان سنجش آموزش کشور، بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ مجاز به انتخاب رشته گردیده و اولویت‌های انتخابی خود را در سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش ثبت نموده‌اند، می‌رساند کارنامه نتیجه انتخاب رشته که براساس آن، معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی وپژوهشی (مصاحبه) آزمون مذکور مشخص می‌باشد بر روی ‌سایت اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد. لذا از آن‌دسته از داوطلبانی که در یک و یا چند کد رشته محل تحصیلی از رشته امتحانی ذیربط در ردیف معرفی‌‌شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند، دعوت می‌نماید با توجه به نکات اعلام شده در سایت سازمان سنجش و مطابق برنامه زمانی مشخص شده مربوط به هر کدرشته محل و همچنین جداول مندرج در آن اطلاعیه و با در دست داشتن مدارک اعلام شده برای شرکت در این مرحله (بررسی سوابق علمی، آموزشی وپژوهشی) و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده در جداول، به موسسات ذیربط مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذیرش در کدرشته‌محل یا کدرشته‌محلهای انتخابی مربوط تلقی می‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می‌دارد.