ارزیابی صلاحیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجوی دکتری

ارزیابی صلاحیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجوی دکتری

انتشار: ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دکتر محمدرضا آهنچیان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از بازنگری وضعیت دانشگاه‌ها در زمینه پذیرش دانشجویان دوره دکتری خبر داد و اظهار کرد:

هیأت نظارت چهار نفره‌ای مرکب از اعضای کارگروه‌های تخصصی و هیأت‌های نظارت استانی با ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری دانشگاه‌ها، وضع کیفی این مراکز برای پذیرش دانشجوی دکتری را با بهره‌برداری از شاخص‌ها و قالب‌های مشخصی بررسی خواهند کرد. بر این اساس فقط فعالیت دانشگاه‌ها و مراکزی که امتیازات لازم را داشته باشند، در پذیرش دانشجویان دکتری ادامه خواهد یافت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های فوق، مجوز پذیرش دانشجوی دکتری برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که شرایط لازم را کسب نکنند، پس از تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی لغو می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تاکید کرد: هیأت‌ها و کارگروه‌های لازم برای بررسی وضعیت دانشگاه‌هایی که دوره دکتری دارند در وزارت علوم تشکیل می‌شود و امیدواریم از مهرماه سال جاری اولین اعزام‌ها برای بررسی وضع کیفی دانشگاه‌ها به منظور پذیرش دانشجو در دوره دکتری آغاز شود.

دکتر آهنچیان تاکید کرد: بر اساس آئین‌نامه، هر دوره دکتری راه‌اندازی شده در دانشگاه‌ها حداقل هر سه و حداکثر پنج سال یک‌بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بنابراین ارزیابی‌های فعلی برای دوره‌های دکتری برای پذیرش‌های سه سال قبل صورت می‌گیرد و به این ترتیب دانشگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۷ دوره دکتری راه‌اندازی کرده‌اند در این دوره ارزیابی نمی‌شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تصریح کرد: تاکنون ارزیابی وضع کیفی دوره‌های دکتری دانشگاه‌ها با جدیت صورت نمی‌گرفت و یا در صورت احراز نبودن شرایط پذیرش دانشجو، مجوزی لغو نمی‌شد اما با این برنامه، مجوز دانشگاه‌هایی که امتیاز لازم برای تداوم پذیرش دانشجوی دکتری نداشته باشند لغو خواهد شد.