زمان ثبت نام و برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سال 1399

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سال 1399

انتشار: ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸

جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۹ منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر،
سازمان سنجش آموزش کشور جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

جزئیات این برنامه زمانی در جدول زیر آمده است: