دکتر فتوحی گزینه قطعی ریاست دانشگاه شریف

دکتر فتوحی گزینه قطعی ریاست دانشگاه شریف

انتشار: سی و یکم تیرماه ۱۳۹۳

به نقل از تابناک، عضو کمیته ۷ نفره انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: دکتر فتوحی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شد.

وی ادامه داد: روز گذشته دکتر فتوحی گزینه ریاست دانشگاه صنعتی شریف آمادگی خود را برای قبول مسئولیت ریاست دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد ما نیز به وزارت علوم اعلام کردیم.

عضو هیئت‌علمی و عضو کمیته ۷نفره انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: اکنون منتظریم تا وزارت علوم حکم دکتر فتوحی برای ریاست دانشگاه را صادر کند. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف با انجام انتخابات دکتر نیلی و فتوحی را برای ریاست این دانشگاه به وزارت علوم معرفی کرد.

رئیس جمهور با یکی از این گزینه ها یعنی دکتر نیلی (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور) مخالفت کرد و تنها دکتر فتوحی به عنوان یک گزینه برای ریاست این دانشگاه باقی ماند.

دکتر فتوحی تنها گزینه ریاست دانشگاه صنعتی شریف نیز روز گذشته آمادگی خود را برای قبول این مسئولیت به وزارت علوم اعلام کرده و به گفته دکتر سهراب پور به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شده و اکنون در انتظار صدور حکم وزیرعلوم برای شروع فعالیت در دانشگاه صنعتی شریف است.