دانشگاه های برگزیده در ثبت پایان نامه ها معرفی شدند

دانشگاه های برگزیده در ثبت پایان نامه ها معرفی شدند

انتشار: ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸

این سامانه در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR در دسترس قرار دارد به‌ منظور تحقق شاخص‌های چشم‌اندازی نقشه جامع علمی کشورمرتبط با آمایش آموزش‌عالی و راهبردهای کلان «نقشه جامع علمی کشور» و سیاست‌های اجرایی مصوب آن و همچنین توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های برابر، توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای، کاهش تمرکز و جلوگیری از تجمع امکانات، مشارکت دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری و موضوعات ملی و فرا استانی؛ نظام آموزش‌عالی کشور از نظر آمایش سرزمینی به ۱۰ کلان منطقه تقسیم شده است.

دانشگاه‌های برگزیده وزارت علوم در شش‌ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در جدول زیر آمده است:

ثبت پارسا