تحلیل آماری

تسلط کامل این گروه بر نرم افزارهای SPSS ،AMOS، لیزرل و همچنین نرم افزارهای مربوط به تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره از جمله Expert Choice جهت تحلیل سلسله مراتبی داده ها، و سابقه درخشان این گروه در زمینه تجزیه و تحلیل آماری ده ها پایان نامه، رساله و طرح های پژوهشی می تواند این اطمینان را به شما دانشجویان و اساتید گرامی بدهد که اطلاعات آماری شما بر مبنای فرضیه های پژوهش، با استفاده از مناسب ترین آزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفته و تفسیری دقیق از آن ارائه میگردد. این گروه آمادگی دارد تا تحقیقات مربوط به مدیریت استراتژیک، تحلیل استراتژیک، تحلیل داده های تحقیقات بازار سازمانها را نیز بر عهده گیرد.

تحلیل فازی و خاکستری

این گروه با بهره‌گیری از دانشجویان و متخصصان منطق فازی و تئوری خاکستری با سال‌ها سابقه درخشان در انجام محاسبات تخصصی فازی و خاکستری در خدمت اساتید عزیز، دانشجویان گرامی، دانش پژوهان و محققان ارجمند است. پروژه ها و تحلیل های کاربران گرامی می تواند با همکاری و مشارکت این گروه به انجام برسد. برخی از خدمات قابل ارائه در این گروه عبارتند از: 

حوزه تصمیم‌گیری (Decision Making

 • مشاوره و اجرای تکنیک های تاپسیس فازی و قطعی (TOPSIS
 • فرایند تحلیل سسلسله مراتبی فازی و قطعی (AHP
 • فرایند تحلیل شبکه ای فازی و قطعی (ANP
 • دیمتل فازی و قطعی(DEMATEL
 • ویکورفازی و قطعی (VIKOR
 • لینمپ فازی و قطعی (LINMAP
 • الکتره‌ فازی و قطعی (ELECTERE
 • سای فازی و قطعی (SAW
 • آنتروپی شانون فازی و قطعی (Shannon`s Entropy
 • پرومیتی فازی و قطعی (PROMETHEE) و . . . ؛
 • مدل‌های ترکیبی ANP، DEMATEL، ویکور و یا تاپسیس فازی

حوزه تحقیق در عملیات (Operations Research

 • مشاوره در طراحی و حل مدل های خطی و چند هدفه فازی و قطعی؛
 • مشاوره در طراحی و حل مدل های غیرخطی فازی و قطعی؛
 • مشاوره در طراحی و حل مدل های حمل‌ونقل فازی و قطعی؛
 • مشاوره در طراحی و حل مدل های پویای احتمالی و غیراحتمالی فازی و قطعی؛
 • مشاوره در طراحی و حل مسائل نظریه بازی‌ها فازی و قطعی؛
 • مشاوره و طراحی مدل های تحلیل پوششی داده‌ها به صورت عادی (DEA) و شبکه‌ای
 • مشاوره در طراحی و حل مدل های QFD غیرخطی فازی و قطعی؛
 • مشاوره در طراحی و حل مدل های سروکوال و لایب کوال فازی و …..