بهترین دانشگاه های ایران در رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

بهترین دانشگاه های ایران در رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی ۲ هزار دانشگاه دنیا، رتبه بندی جهانی ISC را به انجام رساند که از کشور جمهوری اسلامی ایران ۴۳ دانشگاه در «رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹ ISC» حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از ۹ سال پیش با ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل گروه پژوهشی رتبه بندی عملاً ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور را با شاخص‌ها و معیارهای مصوب انجام داده و بعد از گذشت چندین سال متوالی عملاً در سطح ملی به یک مرجع در این حوزه تبدیل شده است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان بر ضرورت «ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها» تاکید فرموده و بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و نیز مزیت‌های لازم برای رتبه بندی به منظور ارتقای کیفی دانشگاه‌ها و ایجاد رقابت مثبت تاکید و به رصد و پایش کردن کشورهایی که نیت ما پیشی گرفتن علمی از آنهاست توصیه فرمودند.

در همین راستا و به منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه‌های کشور در سطح بین المللی و با توجه به تجارب ارزشمند گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در زمینه رتبه بندی دانشگاه‌ها در سطح ملی، از سال گذشته دو نوع رتبه بندی جدید در سطح بین المللی با عنوان «رتبه بندی جهانی ISC» با عنوان (ISC world University rankings) و نیز «رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام (ISC Islamic world university rankings)» در دستور کار قرار گرفت.

«رتبه بندی جهانی ISC» به منظور رتبه بندی دانشگاه‌های جهان در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارتند از پژوهش، آموزش، نوآوری و فعالیت‌های بین المللی را در نظر می‌گیرد و بر این اساس دانشگاه‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. نکته مهم در معیارهای این رتبه بندی این است که بعد کیفی و کمی پژوهش همزمان با هم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

براساس پایش ها و تحلیل‌های صورت گرفته در گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، رتبه بندی جهانی ISC اولین بار در سال ۲۰۱۸ با حضور ۱۲۲۰ دانشگاه در سطح دنیا آغاز شد و در سال ۲۰۱۹ به ۲۰۰۵ دانشگاه افزایش یافته است.

از کشور جمهوری اسلامی ایران ۴۳ دانشگاه در «رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹- ISC» حضور داشته اند.

در جدول زیر تعداد و رتبه‌های دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی جهانی ISC و نیز در سطح کشور نشان می‌دهد: