انتشار کارنامه علمی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

انتشار کارنامه علمی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

انتشار: سی ام تیر ماه ۱۳۹۳

به گزارش پرتال دانشگاهی کشور، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: کارنامه علمی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی منتشر شده است و پس از نهایی شدن ظرفیت از سوی دانشگاهها سعی می شود تا پایان هفته جاری امکان انتخاب محل برای داوطلبان واجد شرایط فراهم شود.

دکتر محمدحسین پورکاظمی افزود: کارنامه علمی داوطلبان کارشناسی ارشد پزشکی برای نخستین بار زودتر از مرحله انتخاب رشته – محل منتشر شده است و پس از اعلام ظرفیت داوطلبان امکان بررسی انتخاب محل را خواهند داشت.

وی افزود: ما در انتظار نهایی کردن ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد در دانشگاههای علوم پزشکی هستیم و پس از آن امکان انتخاب محل داوطلبان فراهم می شود.

پورکاظمی اضافه کرد: پیش بینی ما این است که تا پایان هفته جاری امکان انتخاب رشته – محل برای داوطلبان فراهم می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره انتخاب رشته داوطلبان آزمون دستیاری گفت: پس از نهایی شدن بررسی مدارک داوطلبان واجد شرایط دستیاری دوره چهل و یکم انتخاب رشته محل در اواخر هفته آینده فعال می شود.