اعلام جدیدترین مقادیر Impact Factor مجلات ISI کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعلام جدیدترین مقادیر Impact Factor مجلات ISI کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتشار: شانزدهم مردادماه ۱۳۹۳

اعلام جدیدترین مقادیر Impact Factor مجلات ISI کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران

شاخص ضریب تأثیر یا همان Impact Factor برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط گارفیلد بنیان‌گذار موسسه ISI برای ارزیابی نشریات تعریف شد. این شاخص به‌ صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام‌ شده به مقالات منتشر شده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین‌ دو ساله تعریف‌ شده ‌است. به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از ایسنا، مقادیر ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بانک اطلاعاتی ISI‌ در سال ۲۰۱۳ اعلام شده است. در میان مجلات کشور، مجله DARU Journal of Pharmaceutical Sciences   این دانشگاه توانسته است در بین مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت از نظر مقدار ضریب تأثیر، رتبه دوم را به خود اختصاص دهد .موسسه ISI‌  جدیدترین مقادیر Impact Factor مجلات ISI‌  کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در صورت نادیده گرفتن مقادیر خود استنادی مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology دارای بیشترین مقدار ضریب تاثیر خواهد بود و در بین مجلات دانشگاه در این دوره، بیشترین افزایش کمی شاخص ضریب تاثیر، مربوط به مجله

Iranian Journal of Parasitology 

بوده است. بر اساس این گزارش،Impact Factor  که در فارسی (ضریب تأثیر) ترجمه شده است، فقط در مورد نشریات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Web of Science و توسط موسسه ISI‌  در ماه جولای هرسال محاسبه و منتشر می‌شود.